Postanowienie WSA z dnia 19.03.2015 sygn. I SA/Wr 682/14

Sygrantura: I SA/Wr 682/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-03-19
Skład: Ewa Kamieniecka (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. sp. z o.o. z/s w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 31 stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 682/14.

Inne orzeczenia