Wyrok WSA z dnia 19.02.2008 sygn. II SA/Kr 1222/07

Sygrantura: II SA/Kr 1222/07
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2008-02-19
Skład: Inga Gołowska , Janusz Kasprzycki , Małgorzata Brachel - Ziaja (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Postanowienie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Brachel-Ziaja (spr.) Sędziowie: AWSA Janusz Kasprzycki AWSA Inga Gołowska Protokolant: Anna Fugiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2008 r. sprawy ze skargi B. J. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych skargę oddala

Inne orzeczenia