Wyrok WSA z dnia 02.12.2010 sygn. III SA/Kr 909/10

Sygrantura: III SA/Kr 909/10
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2010-12-02
Skład: Dorota Dąbek (sprawozdawca, przewodniczący), Krystyna Kutzner , Tadeusz Wołek

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Dąbek (spr.) Sędziowie NSA Krystyna Kutzner WSA Tadeusz Wołek Protokolant Ewelina Kalita po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2010 r. sprawy ze skarg R. G. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego na zakup żywności z dnia 1 lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków skargi oddala.

Inne orzeczenia