Wyrok WSA z dnia 07.10.2014 sygn. II SA/Łd 600/14

Sygrantura: II SA/Łd 600/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-10-07
Skład: Anna Stępień , Joanna Sekunda-Lenczewska (sprawozdawca, przewodniczący), Sławomir Wojciechowski
Powiązane: Postanowienie

Sentencja

Dnia 7 października 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Anna Stępień Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski Protokolant st. specjalista Lidia Porczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2014 roku sprawy ze skargi B. S. i A. B. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak:[...] w przedmiocie nakazu rozbiórki garażu - oddala skargę. a.bł.

Inne orzeczenia