Postanowienie WSA z dnia 29.06.2015 sygn. III SA/Gl 1228/14

Sygrantura: III SA/Gl 1228/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-06-29
Skład: Anna Apollo (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Apollo po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 maja 2015 r.

Inne orzeczenia