Wyrok WSA z dnia 16.10.2019 sygn. IV SA/Wr 265/19

Sygrantura: IV SA/Wr 265/19
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2019-10-16
Skład: Lidia Serwiniowska , Mirosława Rozbicka-Ostrowska (sprawozdawca), Wanda Wiatkowska-Ilków (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków Sędziowie Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spr.) Sędzia WSA Lidia Serwiniowska Protokolant Aleksandra Markiewicz po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 16 października 2019 r. w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. oddala skargę w całości.

Inne orzeczenia