Postanowienie WSA z dnia 31.05.2011 sygn. IV SA/Po 487/11

Sygrantura: IV SA/Po 487/11
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2011-05-31
Skład: Tomasz Grossmann (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tomasz Grossmann po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg Z. Z. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr: [...], [...] i [...] w przedmiocie zasiłku okresowego i zasiłków celowych p o s t a n a w i a na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zarządzić połączenie spraw o sygn. akt: IV SA/Po 485/11, IV SA/Po 486/11 i IV SA/Po 487/11 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia, a połączone sprawy prowadzić dalej pod sygn. akt IV SA/Po 485/11.

Inne orzeczenia