Wyrok WSA z dnia 19.02.2010 sygn. II SA/Łd 32/10

Sygrantura: II SA/Łd 32/10
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2010-02-19
Skład: Grzegorz Szkudlarek (sprawozdawca), Jolanta Rosińska (przewodniczący), Sławomir Wojciechowski

Sentencja

Dnia 19 lutego 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska Sędziowie Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek (spr.) Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski Protokolant asystent sędziego Agnieszka Gortych-Ratajczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2010 roku sprawy ze skargi L. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. LS

Inne orzeczenia