Wyrok WSA z dnia 15.04.2014 sygn. III SA/Kr 330/14

Sygrantura: III SA/Kr 330/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-04-15
Skład: Grażyna Danielec , Halina Jakubiec , Tadeusz Wołek (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Wołek (spr.) Sędziowie WSA Halina Jakubiec NSA Grażyna Danielec Protokolant Ewelina Knapczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi R. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy skargę oddala.

Inne orzeczenia