Wyrok WSA z dnia 17.04.2015 sygn. III SA/Wa 2242/14

Sygrantura: III SA/Wa 2242/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-04-17
Skład: Aneta Trochim-Tuchorska (przewodniczący), Ewa Radziszewska-Krupa (sprawozdawca), Waldemar Śledzik
Powiązane: Postanowienie, Postanowienie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Aneta Trochim-Tuchorska, Sędziowie sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa (sprawozdawca) sędzia WSA Waldemar Śledzik, Protokolant starszy referent Monika Olszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi L. R. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne oddala skargę

Inne orzeczenia