Wyrok WSA z dnia 19.12.2006 sygn. II SAB/Lu 53/06

Sygrantura: II SAB/Lu 53/06
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2006-12-19
Skład: Ewa Ibrom , Joanna Cylc-Malec , Leszek Leszczyński (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Leszek Leszczyński (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec, Sędzia WSA Ewa Ibrom, Protokolant Sekretarz sądowy Beata Skubis-Kawczyńska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi M. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Inne orzeczenia