Wyrok WSA z dnia 10.09.2019 sygn. I SA/Kr 794/19

Sygrantura: I SA/Kr 794/19
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2019-09-10
Skład: Stanisław Grzeszek (sprawozdawca), Urszula Zięba (przewodniczący), Waldemar Michaldo

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia: WSA Urszula Zięba Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek (spr.) WSA Waldemar Michaldo Protokolant: st.sekr.sąd. Anna Boczkowska po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 września 2019 r. sprawy ze skargi Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego - skargę oddala -

Inne orzeczenia