Wyrok WSA z dnia 08.12.2005 sygn. II SA/Po 2545/03

Sygrantura: II SA/Po 2545/03
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2005-12-08
Skład: Bożena Popowska , Ewa Makosz-Frymus (sprawozdawca), Paweł Miładowski (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Paweł Miładowski Sędziowie sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus (spr.) sędzia WSA Bożena Popowska Protokolant referent-stażysta Małgorzata Błoszyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 grudnia 2005 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego oddala skargę /-/B.Popowska /-/P.Miładowski /-/E.Makosz-Frymus MB

Inne orzeczenia