Postanowienie SN z dnia 22.05.2018 sygn. I CSK 22/18

Sygrantura: I CSK 22/18
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2018-05-22
Skład: Bogumiła Ustjanicz SSN (autor uzasadnienia)
Powiązane: Wyrok

Sygn. akt I CSK 22/18

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2018 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Bogumiła Ustjanicz

w sprawie z powództwa H.S.

przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "P… " w W.

o ochronę naturalnego środowiska człowieka,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 maja 2018 r.,

na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w W.

z dnia 10 lipca 2017 r., sygn. akt VI ACa […]/16,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Inne orzeczenia