Postanowienie SN z dnia 29.12.2019 sygn. IV CSK 132/19

Sygrantura: IV CSK 132/19
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2019-12-29
Skład: Beata Janiszewska SSN (sprawozdawca)

Sygn. akt IV CSK 132/19

POSTANOWIENIE

Dnia 30 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Beata Janiszewska

w sprawie z wniosku Gminy K.

przy uczestnictwie Skarbu Państwa - Starosty Powiatu K., (…) Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i W. R.

o stwierdzenie zasiedzenia,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 30 grudnia 2019 r.,

na skutek wniosku Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

o uzupełnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2019 r., sygn. akt IV CSK 132/19,

uzupełnia postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2019 r., sygn. akt IV CSK 132/19, w ten sposób, że zasądza od W. R. na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 4050 (cztery tysiące pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia