Postanowienie z dnia 19.04.2016 sygn. III Ca 1441/15

Sygrantura: III Ca 1441/15
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2016-04-19
Skład: Elżbieta Gawryszczak , Krzysztof Kacprzak (przewodniczący), Wojciech Wysoczyński
Powiązane: Uzasadnienie

Sygn. akt III Ca 1441/15

POSTANOWIENIE

Dnia 19 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi , III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie :SO Elżbieta Gawryszczak

SR Wojciech Wysoczyński

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

z udziałem (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. oraz G. Z. i D. Z.

o wpis w dziale IV księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji G. Z. i D. Z.

na postanowienia Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 23 kwietnia 2015 r. , Nr Dz. Kw 474/15

postanawia :

oddalić apelacje .

Inne orzeczenia