Wyrok WSA z dnia 25.01.2012 sygn. I SA/Po 769/11

Sygrantura: I SA/Po 769/11
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-01-25
Skład: Dominik Mączyński , Karol Pawlicki (sprawozdawca, przewodniczący), Włodzimierz Zygmont

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Karol Pawlicki (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont Sędzia WSA Dominik Mączyński Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2012r. sprawy ze skargi OHR na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od kwietnia do lipca oraz za listopad i grudzień 2002r. oddala skargę

Inne orzeczenia