Wyrok WSA z dnia 18.09.2019 sygn. II SA/Wa 794/19

Sygrantura: II SA/Wa 794/19
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2019-09-18
Skład: Agnieszka Góra-Błaszczykowska (sprawozdawca), Karolina Kisielewicz , Sławomir Fularski (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Fularski, Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.), Asesor WSA Karolina Kisielewicz, Protokolant specjalista Marcin Kwiatkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2019 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń oddala skargę

Inne orzeczenia