Wyrok WSA z dnia 18.10.2006 sygn. VI SA/Wa 1514/06

Sygrantura: VI SA/Wa 1514/06
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2006-10-18
Skład: Andrzej Czarnecki , Olga Żurawska-Matusiak (sprawozdawca, przewodniczący), Pamela Kuraś-Dębecka

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Protokolant Daria Czerkawska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2006 r. sprawy ze skargi L. S. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę

Inne orzeczenia