Wyrok WSA z dnia 04.03.2009 sygn. III SA/Kr 40/09

Sygrantura: III SA/Kr 40/09
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2009-03-04
Skład: Elżbieta Kremer , Halina Jakubiec (sprawozdawca), Piotr Lechowski (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Piotr Lechowski Sędziowie WSA Elżbieta Kremer WSA Halina Jakubiec (spr.) Protokolant Monika Pilch po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2009r. sprawy ze skargi A. C. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 września 2006r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala

Inne orzeczenia