Wyrok WSA z dnia 22.02.2011 sygn. VI SA/Wa 918/10

Sygrantura: VI SA/Wa 918/10
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2011-02-22
Skład: Grażyna Śliwińska (sprawozdawca), Halina Emilia Święcicka , Zdzisław Romanowski (przewodniczący)
Powiązane: Postanowienie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2011 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Inne orzeczenia