Postanowienie WSA z dnia 12.09.2018 sygn. IV SA/Wa 1958/18

Sygrantura: IV SA/Wa 1958/18
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2018-09-12
Skład: Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska – Litwiniec (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 września 2018 r. wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedziba w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia