Wyrok WSA z dnia 22.12.2016 sygn. II SA/Gl 717/16

Sygrantura: II SA/Gl 717/16
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2016-12-22
Skład: Andrzej Matan (sprawozdawca), Grzegorz Dobrowolski (przewodniczący), Maria Taniewska-Banacka
Powiązane: Postanowienie, Postanowienie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski, Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.), Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka, Protokolant specjalista Anna Trzuskowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi E.K. na decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego oddala skargę.

Inne orzeczenia