Wyrok SN z dnia 07.06.1994 sygn. I PRN 30/94

Sygrantura: I PRN 30/94
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1994-06-07
Skład: Józef Iwulski (sprawozdawca)

Wyrok z dnia 7 czerwca 1994 r.

I PRN 30/94

Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Józef Iwulski (sprawozdawca), Jadwiga Skibińska-Adamowicz,

Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Stefana Trautsolta, po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 1994 r. sprawy z powództwa Elizy A. przeciwko Sądowi Wojewódzkiemu w Sz. o wynagrodzenie, na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości [...] od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 1993 r.,[...],

u c h y l i ł zaskarżony wyrok oraz poprzedzający go wyrok Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z dnia 15 października 1992 r., [...], oba wyroki w części dotyczącej kwoty ponad 13.758.332 zł [...] wraz z odsetkami i przekazał sprawę w tym zakresie Sądowi Wojewódzkiemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu do ponownego rozpoznania.

[Notka]

Orzeczenie to zostało wydane w analogicznym stanie faktycznym jak opublikowany pod poz. 61 w zeszycie nr 4 wyrok z dnia 12 kwietnia 1994 r., I PRN 12/94 i zawiera analogiczne rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

Inne orzeczenia