Wyrok WSA z dnia 20.09.2016 sygn. VI SA/Wa 501/16

Sygrantura: VI SA/Wa 501/16
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2016-09-20
Skład: Jakub Linkowski (sprawozdawca), Sławomir Kozik (przewodniczący), Urszula Wilk

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Sędzia WSA Urszula Wilk Protokolant ref. staż. Julia Murawska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2016 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oddala skargę w całości

Inne orzeczenia