Wyrok WSA z dnia 14.07.2009 sygn. I SA/Go 175/09

Sygrantura: I SA/Go 175/09
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2009-07-14
Skład: Alina Rzepecka , Jacek Jaśkiewicz (przewodniczący), Krystyna Skowrońska-Pastuszko (sprawozdawca)
Powiązane: Postanowienie, Postanowienie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz Sędziowie Sędzia WSA Alina Rzepecka Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko (spr.) Protokolant Sekretarz sądowy Danuta Chorabik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2009 r. sprawy ze skargi T.K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie weryfikacji zgłoszenia celnego co do pochodzenia towarów oddala skargę.

Inne orzeczenia