Wyrok WSA z dnia 18.12.2012 sygn. V SA/Wa 1834/12

Sygrantura: V SA/Wa 1834/12
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-12-18
Skład: Beata Krajewska , Dorota Mydłowska (przewodniczący), Małgorzata Rysz (sprawozdawca)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA - Dorota Mydłowska, Sędzia WSA - Beata Krajewska, Sędzia WSA - Małgorzata Rysz (spr.), Protokolant spec. - Mariusz Dzierzęcki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi M. D. na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia ... maja 2012 r. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej; oddala skargę

Inne orzeczenia