Wyrok WSA z dnia 06.05.2015 sygn. II SA/Gl 523/14

Sygrantura: II SA/Gl 523/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-05-06
Skład: Artur Żurawik , Grzegorz Dobrowolski (sprawozdawca), Łucja Franiczek (przewodniczący)
Powiązane: Postanowienie, Postanowienie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek, Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski (spr.), Sędzia WSA Artur Żurawik, Protokolant specjalista Małgorzata Orman, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2015 r. sprawy ze skargi T. J. na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVI/398/2012 w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oddala skargę.

Inne orzeczenia