Wyrok WSA z dnia 10.01.2019 sygn. I SA/Ol 690/18

Sygrantura: I SA/Ol 690/18
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2019-01-10
Skład: Katarzyna Górska (sprawozdawca), Renata Kantecka , Wiesława Pierechod (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Wiesława Pierechod, Sędziowie sędzia WSA Renata Kantecka, asesor WSA Katarzyna Górska (sprawozdawca), Protokolant sekretarz sądowy Jolanta Piasecka, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019r. sprawy ze skargi Spółki A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę.

Inne orzeczenia