Wyrok WSA z dnia 21.05.2015 sygn. II SA/Bk 249/15

Sygrantura: II SA/Bk 249/15
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-05-21
Skład: Anna Sobolewska-Nazarczyk (przewodniczący), Elżbieta Trykoszko , Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, Protokolant st. sekretarz sądowy Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 21 maja 2015 r. sprawy ze skargi K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę

Inne orzeczenia