Wyrok WSA z dnia 13.12.2017 sygn. IV SA/Wa 1892/17

Sygrantura: IV SA/Wa 1892/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2017-12-13
Skład: Agnieszka Wójcik , Alina Balicka , Kaja Angerman (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Kaja Angerman (spr.), Sędziowie sędzia WSA Agnieszka Wójcik, sędzia WSA Alina Balicka, , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 13 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi P. Z. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie ukarania karą grzywny oddala skargę

Inne orzeczenia