Wyrok WSA z dnia 14.11.2019 sygn. VII SA/Wa 1668/19

Sygrantura: VII SA/Wa 1668/19
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2019-11-14
Skład: Grzegorz Antas (przewodniczący), Grzegorz Rudnicki , Krystyna Tomaszewska (sprawozdawca)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grzegorz Antas, Sędziowie sędzia WSA Grzegorz Rudnicki, sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (spr.), , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 14 listopada 2019 r. sprawy ze skargi P. Ś. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę

Inne orzeczenia