Wyrok WSA z dnia 10.11.2016 sygn. III SA/Wr 635/16

Sygrantura: III SA/Wr 635/16
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2016-11-10
Skład: Anna Moskała (przewodniczący), Małgorzata Malinowska-Grakowicz , Tomasz Świetlikowski (sprawozdawca)
Powiązane: Postanowienie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sędziowie Sędzia WSA Anna Moskała, Sędzia WSA Małgorzata Malinowska - Grakowicz, Tomasz Świetlikowski (sprawozdawca), , Protokolant specjalista Monika Tarasiewicz, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 10 listopada 2016 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie urządzania gier na automacie poza kasynem gry oddala skargę.

Inne orzeczenia