Postanowienie WSA z dnia 18.04.2018 sygn. V SA/Wa 1863/17

Sygrantura: V SA/Wa 1863/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2018-04-18
Skład: Krystyna Madalińska-Urbaniak (sprawozdawca, przewodniczący), Arkadiusz Tomczak , Bożena Zwolenik

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.), Sędziowie sędzia WSA Arkadiusz Tomczak, sędzia WSA Bożena Zwolenik, Protokolant st. spec. Justyna Macewicz, po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. M. na decyzję Minister Rozwoju i Finansów z dnia ... sierpnia 2017 r. Nr ... w przedmiocie : orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności za zaległości z tytułu zwrotu dofinansowania Sąd postanowił: - na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć sprawy o sygnaturach akt V SA/Wa 1862/17 i V SA/Wa 1863/17 oraz prowadzić je dalej pod wspólną sygnaturą akt: V SA/Wa 1862/17;

Inne orzeczenia