Postanowienie WSA z dnia 20.08.2013 sygn. IV SA/Po 642/13

Sygrantura: IV SA/Po 642/13
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2013-08-20
Skład: Anna Jarosz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Jarosz po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Rady Gminy O., Wójta Gminy O. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w S postanawia 1. na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) zarządzić połączenie spraw IV SA/Po 641/13, IV SA/Po 642/13 w celu ich wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, 2. sprawę prowadzić dalej pod sygn. IV SA/Po 641/13

Inne orzeczenia