Wyrok WSA z dnia 07.12.2016 sygn. I SA/Op 285/16

Sygrantura: I SA/Op 285/16
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2016-12-07
Skład: Grzegorz Gocki (przewodniczący), Krzysztof Bogusz (sprawozdawca), Marta Wojciechowska
Powiązane: Postanowienie, Postanowienie, Postanowienie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Gocki Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz (spr.) Sędzia WSA Marta Wojciechowska Protokolant Starszy inspektor sądowy Maria Żymańczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi G. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za październik 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty oddala skargę.

Inne orzeczenia