Wyrok z dnia 21.12.2015 sygn. VIII U 1122/15

Sygrantura: VIII U 1122/15
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2015-12-21
Skład: A. Domańska Jakubowska (przewodniczący)
Powiązane: Uzasadnienie

Sygn. akt VIII U 1122/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: SSO A. D. J.

Protokolant: Monika Kostrzycka

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 roku w Łodzi

sprawy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego (...) Spółka jawna w K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z udziałem zainteresowanych M. J., M. O., S. S., K. J.,

z odwołania Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego (...) Spółka jawna w K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 2 marca 2015 nr 58,2015, (...), (...), (...)

o podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i wymiar składek

1.  Oddala odwołania;

2.  Zasądza od Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego (...) Spółka jawna w K. na rzecz zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Inne orzeczenia