Wyrok NSA z dnia 17.09.2019 sygn. II FSK 3205/17

Sygrantura: II FSK 3205/17
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2019-09-17
Skład: Beata Cieloch (przewodniczący), Krzysztof Przasnyski , Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca)
Powiązane: Postanowienie

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Sędzia WSA - del. Krzysztof Przasnyski, Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. sp. z o.o. z siedzibą w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Lu 6/17 w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia 16 sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia