Wyrok WSA z dnia 22.10.2019 sygn. III SA/Wa 325/19

Sygrantura: III SA/Wa 325/19
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2019-10-22
Skład: Konrad Aromiński , Radosław Teresiak (sprawozdawca), Włodzimierz Gurba (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Włodzimierz Gurba, Sędziowie asesor WSA Konrad Aromiński, sędzia WSA Radosław Teresiak (spr.), Protokolant ref. staż. Katarzyna Dorota Wielgosz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2019 r. sprawy ze skargi D. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2012 r. oddala skargę

Inne orzeczenia