Wyrok WSA z dnia 24.08.2006 sygn. IV SA/Po 9/06

Sygrantura: IV SA/Po 9/06
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2006-08-24
Skład: Bożena Popowska (przewodniczący), Danuta Rzyminiak-Owczarczak (sprawozdawca), Izabela Kucznerowicz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Bożena Popowska Sędziowie sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak (spr.) as. sąd. Izabela Kucznerowicz Protokolant sekretarz sąd. Marcin Kubiak po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi A. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego . z dnia [...] 2005 r. nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych o d d a l a s k a r g ę /-/I. Kucznerowicz /-/B. Popowska /-/D. Rzyminiak-Owczarczak MB

Inne orzeczenia