Wyrok WSA z dnia 08.12.2005 sygn. I SA/Go 616/05

Sygrantura: I SA/Go 616/05
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2005-12-08
Skład: Barbara Rennert , Dariusz Skupień (sprawozdawca), Jan Grzęda (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Grzęda Sędziowie: sędzia WSA Dariusz Skupień (spr.) asesor WSA Barbara Rennert Protokolant: Damian Bronowicki po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2005r. na rozprawie sprawy ze skargi Firmy Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej "WM" S.W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i podatku od towarów i usług oddala skargę

Inne orzeczenia