Wyrok WSA z dnia 28.04.2016 sygn. III SA/Lu 1071/15

Sygrantura: III SA/Lu 1071/15
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2016-04-28
Skład: Ewa Ibrom (sprawozdawca, przewodniczący), Grzegorz Grymuza , Iwona Tchórzewska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom (sprawozdawca), Sędziowie: WSA Grzegorz Grymuza,, WSA Iwona Tchórzewska, Protokolant: Asystent sędziego Radosław Kot, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi L. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oddala skargę.

Inne orzeczenia