Wyrok WSA z dnia 19.04.2018 sygn. II SAB/Lu 37/18

Sygrantura: II SAB/Lu 37/18
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2018-04-19
Skład: Jerzy Dudek (przewodniczący), Joanna Cylc-Malec (sprawozdawca), Maria Wieczorek-Zalewska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Dudek, Sędziowie Sędzia WSA Joanna Cylc – Malec (sprawozdawca), Sędzia NSA Maria Wieczorek - Zalewska, , po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 19 kwietnia 2018 r. posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Z.W. na bezczynność i przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Inne orzeczenia