Wyrok WSA z dnia 28.08.2019 sygn. V SA/Wa 456/19

Sygrantura: V SA/Wa 456/19
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2019-08-28
Skład: Arkadiusz Tomczak (sprawozdawca), Bożena Zwolenik , Marek Krawczak (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Marek Krawczak, Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak (spr.), Sędzia WSA - Bożena Zwolenik, , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 28 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi T. B. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ... stycznia 2019 r. nr ... w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania: oddala skargę.

Inne orzeczenia