Wyrok WSA z dnia 10.07.2013 sygn. II SA/Rz 265/13

Sygrantura: II SA/Rz 265/13
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2013-07-10
Skład: Magdalena Józefczyk. (sprawozdawca, przewodniczący), Paweł Zaborniak , Zbigniew Czarnik
Powiązane: Postanowienie, Postanowienie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magdalena Józefczyk /spr./ Sędziowie WSA Zbigniew Czarnik WSA Paweł Zaborniak Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 lipca 2013 r. sprawy ze skargi B. Z. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] stycznia 2013 r., nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej -skargę oddala-

Inne orzeczenia