Postanowienie WSA z dnia 26.07.2012 sygn. III SA/Wa 2401/11

Sygrantura: III SA/Wa 2401/11
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-07-26
Skład: Grażyna Nasierowska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Nasierowska, po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. i M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2011 r. Nr[...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. postanawia podjąć zawieszone postępowanie

Inne orzeczenia