Wyrok WSA z dnia 29.11.2018 sygn. V SA/Wa 810/18

Sygrantura: V SA/Wa 810/18
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2018-11-29
Skład: Arkadiusz Tomczak (sprawozdawca), Irena Jakubiec-Kudiura , Izabella Janson (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Izabella Janson, Sędzia WSA - Irena Jakubiec Kudiura, Sędzia WSA - Arkadiusz Tomczak (spr.), Protokolant spec. - Anna Szaruch, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2018 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym: oddala skargę.

Inne orzeczenia