Postanowienie SN z dnia 06.06.2018 sygn. I CSK 62/18

Sygrantura: I CSK 62/18
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2018-06-06
Skład: Bogumiła Ustjanicz SSN (autor uzasadnienia)
Powiązane: Wyrok

Sygn. akt I CSK 62/18

POSTANOWIENIE

Dnia 6 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Bogumiła Ustjanicz

w sprawie z powództwa J. P. przeciwko G.sp. z o.o. w T.

o stwierdzenie nieważności uchwał ewentualnie ustalenie nieistnienia uchwał, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 czerwca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda

od wyroku Sądu Apelacyjnego w .z dnia 14 września 2017 r., sygn. akt I ACa ../17,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Inne orzeczenia