Wyrok WSA z dnia 07.02.2017 sygn. I SA/Po 1027/16

Sygrantura: I SA/Po 1027/16
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2017-02-07
Skład: Barbara Rennert (przewodniczący), Katarzyna Nikodem (sprawozdawca), Katarzyna Wolna-Kubicka

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Rennert Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Wolna- Kubicka Sędzia WSA Katarzyna Nikodem (spr.) Protokolant: referent stażysta Agata Pasternak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2017 r. sprawy ze skargi [...] na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. oddala skargę

Inne orzeczenia