Wyrok z dnia 20.07.2016 sygn. X GC 458/12

Sygrantura: X GC 458/12
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2016-07-20
Skład: Bartosz Kaźmierak (przewodniczący)
Powiązane: Uzasadnienie

Sygn. akt X GC 458 / 12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lipca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Bartosz Kaźmierak

Protokolant: sekr.sąd. Agata Wiśniewska

po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2016 roku w Łodzi na rozprawie

w sprawie z powództwa: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. (...)

przeciwko K. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą P. P.H. (...) K. P. w N.

o ochronę znaków towarowych i o zapłatę 300 000 zł i zobowiązanie

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. (...) na rzecz K. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. P.H. (...) K. P. w N. kwotę 8 057,- (osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

3.  nakazuje wypłacić (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. (...) ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 2 262,87 zł (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) tytułem zwrotu niewykorzystanej części zaliczki uiszczonej w dniu 16 września 2014 r. ( (...));

4.  nakazuje wypłacić K. P. ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 2 000,- (dwa tysiące) złotych tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki uiszczonej w dniu 8 czerwca 2015 r. ( (...))

5.  nakazuje ściągnąć od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. (...) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 868,03 zł (osiemset sześćdziesiąt osiem złotych trzy grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Inne orzeczenia